Mikrovagn

Mikrovagn

Mikrovagn

När de två studentköken i D-huset stängdes i samband med ombyggnaden blev köerna till mikrovågsugnarna i Key-huset olidligt långa. Då fick M-verkstan i uppdrag av Lokalförsörjningsenheten att bygga en mobil mikrovagn.

Mer om mikrovagnen kan du läsa på LiU:s hemsida här.

sv_SE