Datum - 13/10-2016
Tid - 17:00 - 21:00

Verkare


Varje tisdag och torsdag mellan 17:00 och 21:00 under tekfaks läsperioderna är M-verkstan öppen för alla studenter och anställda.
På dessa öppethållanden hjälper vi till med allt från att svetsa cyklar och laga punkteringar till att svarva, fräsa och borra i metall. Möjlighet finns även att låna hem handverktyg för den som behöver. Eftersom M-verkstan är en ideell förening är användandet gratis och materialet säljs till självkostnadspris.

sv_SE