Datum - 21/03-2017
Tid - 10:15 - 12:00

Verkare

  • Marcus Gustavsson


Handledare för kursen TMKA02.
Tillverkning, montering och test av cykelpump

sv_SE