Datum - 14/09-2022
Tid - 14:00 - 16:30

Verkare

  • Daniel Zettervall
  • Michael Gilbert
  • Johan Humla
  • Emil Johnsson
  • Ludvig Johannesson
  • Alexander Johnsson


De som anmäler sig till detta pass plockar även fram och förbereder för cykelmeket.

sv_SE